01 October, 2017
0 %
Дарение : 120.00 / 0.00 лева

Академия „Равен Старт“
Академия за професионално ориентиране и трудова дейност за деца и младежи с интеклектуални и двигателни проблеми.
Целите на академията:
– Подготовка на деца и младежи с увреждания в сферата на трудовата дейност, работната дисциплина и др.;
– Квалифициране в различни видове дейности;
– Издаване на удостоверения на лицата с увреждания за постигнатите резултати;
– Спомагане за тяхната реализация на пазара на труда;
– Възможност за предоставяне на стажове;
– Мотивация на хората с увреждания за самостоятелен начин на живот;
Какво представлява Академия „Равен Старт“?
Академия „Равен Старт“ има желанието да помогне на деца и младежи с увреждания да открият своето място в света, да намерят пътя си и да успеят да се реализират успешно на пазара на труда.
Кампанията е съставена от няколко етапа:
1-ви етап: ПОДБОР
Подборът ще се извършва от квалифицирани специалисти в сферата на психологията и социалните дейности. Първоначално ще се проведат разговори с децата и младежите, както и с техните родители/настойници. Тези разговори ще определят на база техните увреждания, както и техните желания, къде биха могли най-лесно да се реализират и да бъдат полезни. Подборът ще бъде анализиран адекватно от специалистите и решението ще бъде взимано на база състоянието на кандидатите и техните най-големи желания.
2-ри етап: ОБУЧЕНИЯ
– На база преценката на специалистите, децата и младежите ще бъдат разпределени на групи и ще започнат обучение, съобразено с тях и техните нужди.
– Фондация „От Любов Към България“ ще сключи договор с фирми, желаещи да вземат участие в проекта. Партньорите ни ще трябва да предоставят възможност на децата и младежите, обучаващи се по програмата, да практикуват наученото няколко дни в седмицата (почасово);
– Обучения ще се провеждат и в Академията. Там ще провеждаме курсове по компютърна грамотност, сервиране, изкуства и различни други дейности;
3-ти етап: ЗАВЪРШВАНЕ
Завършването става, след като курсистът премине през индивидуалната програма, изготвена от специалистите. Работодателят, при който е преминала практическата част от курса, му поставя оценка за придобитите умения и след това му връчва документ с подпис и печат на фирмата. Този документ удостоверява, че курсистът е развил съответното умение и може да бъде използван като препоръка или удостоверяващ документ за придобита квалификация;
Всеки от Вас може да се включи по два начина:
– Ако Вие сте фирма, която има желание да даде едно по-добро бъдеще на хората с неравен старт в обществото, можете да отворите вратите на Вашето предприятие и да позволите на младежите да се обучават при Вас;
– Ако Вие сте човек, който има възможността да помогне на проекта да се реализира, можете да се свържете с нас, за да можем заедно да постигнем целите си. А те са да помогнем на хората в неравностойно положение да имат един по-добър старт в живота си и да могат по-лесно да се открият своето място на пазара на труда.
Всеки, който иска да помогне, може да се свърже с нас за повече информация
Адрес:
гр. Стара Загора ул. „Кенали“ 1 ет.1
Телефон:
+359 876 776 588
e-mail:
admin@lovebulgaria.bg
Банкова сметка:
IBAN BG88FINV91501216481362
BIC FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка (моля, в основанието впишете името на кампанията “АКАДЕМИЯ „РАВЕН СТАРТ“)
Epay:
admin@lovebulgaria.bg

Адрес:
гр. Стара Загора ул. „Кенали“ 1 ет.1
Телефон:
+359 876 776 588
e-mail:
admin@lovebulgaria.bg
Банкова сметка:
IBAN BG88FINV91501216481362
Титуляр: Фондация "От любов към България"
BIC FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка (моля, в основанието впишете “АКАДЕМИЯ „РАВЕН СТАРТ“”)
Epay:
ipelteshka@abv.bg

Затвори
Последвай добрия пример и се присъедини към нас.